Zapisy na Zjazd Absolwentów

Zapisy na Zjazd Absolwentów


Komitet Organizacyjny 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie informuje, że koszt uczestnictwa w uroczystości wynosi:

  • 50 zł – koszty organizacyjne części oficjalnej (m.in. pakiet jubileuszowy i obiad)
  • 170 zł – koszt Balu Absolwentów z okazji 100-lecia Szkoły.

Można wybrać jedną lub obie opcje uczestnictwa w uroczystościach jubileuszowych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie Formularza zgłoszenia (linki dostępne powyżej) w formie elektronicznej, drogą mailową 100lat@logarwolin.edu.pl, na adres szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Długa 35, 08-400 Garwolin lub faxem 25 682 3308 oraz dokonanie wpłaty do końca września 2018 r.

Konto Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie:Bank PKO BP SA 10 1020 4476 0000 8102 0383 5741

Informacje na temat Zjazdu można uzyskać w Sekretariacie szkoły; tel. 25 682 2754.

Spotkajmy się w Liceum na Długiej!