Wydarzenia związane z Jubileuszem

11 kwietnia 2018r. na boisku szkolnym wykonana została pamiątkowa fotografia uczniów i nauczycieli związanej z Jubileuszem 100-lecia Liceum.

Zdjęcie wykonał Piotr Wojciechowski.

27 marca 2018r. w centrum Sportu i Kultury w Garwolinie odbył się koncert „Kocham cię, życie”, wpisujący się w 600-lecie parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie i 100-lecie Liceum Ogólnokształcącego na Długiej, poświęcony śp. Martynie Głowali, tragicznie zmarłej uczennicy Gimnazjum Powiatowego, z udziałem poety Krzysztofa Cezarego Buszmana.

Podczas koncertu wystąpili recytatorzy z Publicznego Gimnazjum Powiatowego i Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, szkolny zespół muzyczny oraz soliści ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

Koncert zorganizowany został pod kierunkiem księdza Piotra Mazurka.

[Zobacz fotografie]

W bogatym programie tegorocznych Józefinek, które odbyły się 19 marca, znalazło się wiele odniesień do Jubileuszu Szkoły oraz do rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość zaczęła się Mszą świętą w kolegiacie Przemienienia Pańskiego w Garwolinie w intencji Ojczyzny i społeczności szkolnej. Po Mszy tradycyjnie złożono kwiaty przy Kamieniu Piłsudskiego i odśpiewano hymn szkoły, „Legiony”.

Przemarsz do szkoły w czapkach maciejówkach był świadectwem wpisania się szkoły w tradycje niepodległości Polski i wyrażeniem szacunku wobec walczących o wolność.

Józefinkowy spektakl pt. „Sto nowych pytań” nawiązywał stulecia szkoły. Był próbą odpowiedzi na pytanie o istotę szkoły na Długiej. W barwny sposób – poprzez słowo, film, muzykę, śpiew, taniec, obraz, fotografię – ukazywał talenty i zdolności młodych ludzi, osiągnięcia i wartości cenione w szkole pełniącej ważną rolę w społeczności Garwolina. Nawiązano też do uroczystości jubileuszowych, które odbędą się w październiku.

W debacie historyczno-politycznej „Drogi do niepodległości” zaprezentowanej przez licealistów ukazani zostali działacze niepodległościowi z 1918r., których różniły poglądy, ale jednoczyła wspólna troska o Polskę i dążenie do jej wielkości i suwerenności.

W ramach Szkolnego Festiwalu Nauki i Kultury przygotowano wystawy i warsztaty związane z Jubileuszem Szkoły i rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, m.in.: 100 wydarzeń z historii szkoły; Dziękuję Ci, szkoło, za…; 100 lat literatury; Napisane – przeczytane, czyli 100 tekstów o szkole; Marszałek na Facebooku; 100 lat Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Klub Podróżników; Na strychu u mego dziadka; Wielcy matematycy ostatniego stulecia; Polscy fizycy ostatniego stulecia; Sukcesy polskich biologów ostatniego stulecia.

Spektakl „Sto nowych pytań” przygotowany został pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Agnieszki Maczkowskiej, debata – nauczycielki historii Ewy Gałązki, a Festiwal Nauki i Kultury - nauczycielki biologii Hanny Jaskuły.

Uroczystość z okazji 150 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, współorganizowana ze Starostwem Powiatowym, odbyła się 5 grudnia 2017r. Głównym elementem spotkania był wykład profesora Mariana Marka Drozdowskiego pt. „Rola Józefa Piłsudskiego w dziejach Polski”. Były też wystąpienia starosty Powiatu Garwolińskiego Marka Chciałowskiego, dyrektor szkoły Joanny Ostrowskiej oraz ucznia liceum Macieja Łyżwińskiego. Przygotowano wystawę pt. „Szkoła z Patronem,” na której zaprezentowano materiały ukazujące różnorodne działania związane z promocją postaci Józefa Piłsudskiego ze strony Szkoły i Stowarzyszenia Absolwentów.

Podczas Inauguracji Powiatowych Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości wspólnie śpiewano pieśni legionowe.

[Zobacz fotografie]

11 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w miejsko - powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Garwolinie. Znakiem, który nas wyróżniał, były czapki maciejówki, od lat wpisane w tradycję szkoły, symbolizujące walki legionistów Piłsudskiego o niepodległość Polski.

Zgodnie z tradycją szkoły, 10 listopada 2017r., podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, odbyło się uroczyste ślubowanie i czapkowanie uczniów klas pierwszych liceum. Na ten dzień przygotowany został baner informujący o Jubileuszu Szkoły. Joanna Ostrowska, dyrektor szkoły i wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie, w obecności przedstawicieli władz samorządowych, nauczycieli, uczniów i ich rodziców dokonała odsłonięcia baneru, który wisi nad głównym wejściem do budynku szkoły.

W ten sposób oficjalnie otwarty został Rok Jubileuszowy Szkoły.

[Zobacz fotografie]